BEZPLATNÁ PREDNÁŠKA

Úspech, stabilitu dennej praxe a tiež radosť z cvičenia zabezpečuje v prvom rade vhodne zvolená technika. Ako si však vybrať tú správnu? Príďte na bezplatnú prednášku jednotlivých techník Sádhany s praktickými ukážkami a vo vnútri seba samých nájdete odpoveď. Jednotlivými technikami vás budú sprevádzať učitelia, ktorí zodpovedia vaše prípadné otázky potrebné pre zrodenie vašej voľby.

Vzorový program prednášky (časy sú orientačné):

  • 18:00  Úvod do techník Sádhany
  • 18:15  Zmena za 40 dní – projekt, v ktorom dokážete zameniť už nepotrebné obťažujúce životné stereotypy za nové pozitívne a harmonické s cieľom transformovať sa na nového lepšieho človeka
  • 18:40  Cesta z mysle do srdca – krátkych ale intenzívnych 40 cm. Ako na to v praxi a nielen teórii?
  • 18:55  Spoznaj svoju dušu – úprimná cesta do hĺbky vlastného vnútra s cieľom sebarealizácie
  • 19:20  Modlitba v pohybe – zostava asán za účelom poďakovania za každý nový deň
  • 19:30  Samoliečenie – ak sa zámer jednotlivca podporí účasťou iných ľudí, účinok na seba nenechá dlho čakať
  • 19:50  Otázky, odpovede a registrácia na kurzy 

Každý účastník obdrží darček a zoberie si domov kúsok duchovnej praxe, ktorú si bude môcť osvojiť na niektorom z našich nasledujúcich kurzov podľa jeho výberu.

SIMPLY MEDITATION

POKOJ, LÁSKA A VYROVNANOSŤ LEN ZA 5 – 15 MINÚT DENNE

SimMed je praktický súbor techník, ktoré prinesú hmatateľný výsledok už pri cvičení len 5 – 15 minút denne. Pomôžu vám zmeniť váš život pozitívnym a život prijímajúcim spôsobom.

Jednoduché techniky, ktoré sa ľahko cvičia, vám pomôžu zaviesť si účinné každodenné cvičenie, ktoré vám prinesie viac vnútorného pokoja. Výhody je možné cítiť ihneď a časom sa nahromadia a znásobia. Dá vám schopnosť dať do rovnováhy prácu a život, efektívnejšie zvládať stres každodenného života, zlepšiť si vzťahy, zvýšiť produktivitu práce a podporiť vaše zdravie a pohodu.

Jednoduché a ľahké techniky Simply Meditation sa vyučujú len za 3 – 4 hodiny. Základný kurz tiež pokrýva prehľad histórie, filozofie a vedy o meditácii. Každý účastník dostane cd s mantrami, japamalu (počítadlo), manuál s technikami a certifikát o absolvovaní kurzu.

PROJEKT MANTRA

Mantry sú posvätné slabiky alebo slová, ktoré obsahujú obrovskú silu. Slovo mantra sa skladá z dvoch slabík: man-tra. Man znamená manas, čo je myseľ s jej myšlienkami a tra znamená nástroj. Mantra je nástroj na prácu s mysľou. Prostredníctvom neustáleho používania mantry môžete dosiahnuť stav meditácie, hlbokého sústredenia, kedy je myseľ vnímavá a sústredená.

Na workshope Projektu mantra sa naučíte okrem významu dvoch silných mantier aj spôsob, akým ich aplikovať do vášho života tak, aby boli účinné. Dostanete manuál, cd s mantrami a tzv. “japamalu”. To je náhrdelník  z goráliek vyrobených z dreva, ktorý vám pomôže udržať väčšiu koncentráciu pri mantrovaní a zároveň kumuluje v sebe energiu, získanú počas opakovania mantier.

OM CHANTING

NÁJDITE HARMÓNIU V SEBE, V PRÍRODE A V CELOM SVETE

OM Chanting je pôvodná rezonančná liečivá technika pochádzajúca z Himalájí. Svetu ju opäť priniesol Mahavatar Babaji na pomoc pri obnove rovnováhy a jednoty v ľuďoch a vo svete ako jednu z techník Atma Kriya Yogy.

Na OM Chantingu sa stretávajú všetci, ktorí sa chcú venovať liečeniu seba samého, svojich blízkych, ľudstva a Matky Zeme prostredníctvom zvuku ÓM. OM Chanting nám pomáha harmonizovať všetky úrovne – fyzickú, mentálnu, emocionálnu aj duchovnú. Takto v nás rastie vnútorný pokoj, mier a láska. OM Chanting vedie k radostnejšiemu životu a zlepšuje naše zdravie a schopnosť meditácie.

Jeho popularita rastie. Je známy v 60 krajinách a cvičí sa vo viac ako 1500 skupinách.    

OM CHANTING WORKSHOP    

OM Chanting workshop je otvorený pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o zvuku ÓM a OM Chantingu. Nie je potrebné byť pokročilým jogínom ani mať akékoľvek znalosti v oblasti jogy. Dozviete sa o kozmickom zvuku ÓM, pôvode a sile OM Chantingovej techniky a ako ju zdieľať s ostatnými.

Program workshopu

Zistite viac o zvuku ÓM:

Význam a symbolika ÓMu

Zvuk v rôznych náboženstvách a vo vede

Uzdravujúci potenciál ÓMu

Cvičenie vibrácie ÓM

ÓM meditácia

Zistite viac o OM Chantingu:

História OM Chantingu

Čo sa deje počas OM Chantingového kruhu

Organizačné pokyny: ako si vytvoriť OM Chantingový kruh vo vašom okolí

Potrebná kvalifikácia na to, aby ste sa mohli stať organizátorom OM Chantingu

Kampaň „Mestá svetla“

Vedená meditácia svetla

Každý účastík workshopu dostane cd s mantoru ÓM, súhrn prednášky a certifikát o jeho absolvovaní.

Prípadní záujemcovia o vytvorenie vlastného OM Chantingového kruhu budú informovaní o podmienkach jeho založenia a získajú aj manuál organizátora OMC.

ATMA KRIYA YOGA

SPOJTE SA SO SVOJOU DUŠOU

Čerešničkou na torte je samotná Atma Kriya Yoga (AKY) :)  Dokonca aj moderná veda už začína kvantifikovať mnohé fyziologické, emocionálne a duchovné výhody týchto starovekých znalostí.

Je to séria jednoduchých, avšak silných meditačných a jogových techník, ktoré pracujú hlboko vo vašom vnútri, kde transformujú váš život. AKY je kombináciou jogy a meditačných techník, ktoré zharmonizujú myseľ, telo a ducha do jednoty.
 

Techniky, ktoré sa naučíte na kurze Atma Kriya Yogy, sú:

Mantra – je opakovanie posvätných slov, čo napomáha zvyšovaniu vedomia, upokojuje a sústreďuje myseľ, uvádza vás do meditačného stavu

Pránájáma – dychové cvičenia zamerané na očistu a energetizovanie fyzického tela, upokojenie mysle a očistu energetického systému

Hlavná krijá – páli karmu, pozdvihuje vedomie k čistej láske a čistí čakry


Trinity meditácia – transformuje vaše negatívne vlastnosti na pozitívne a čistí celé telo


Náda krijá – otvára váš vnútorný sluch, aby ste počuli mystické zvuky stvorenia a rozvíja intuíciu

Mudry – polohy, ktoré odomykajú energiu v tele, smerujú a sústredia ju


Otvorenie a zatvorenie čakier – otvára čakry väčšej láske a svetlu a chráni vás pred absorbovaním negativity


Ásany – polohy na posilnenie, omladenie a zlepšenie zdravia fyzického tela
 

Fyziologické výhody cvičenia Atma Kriya Yogy:

Posilňuje imunitný systém


Dáva do rovnováhy/harmonizuje nervový systém  

Dáva vám viac energie

Podporuje regeneráciu buniek


Zlepšuje funkciu mozgu

Zlepšuje sústredenosť
 

Emocionálne výhody cvičenia Atma Kriya Yogy:

Vytvára hlboký pocit šťastia

Zlepšuje vašu schopnosť milovať viac  

Znižuje stres
 a vytvára pocit kľudu a pokoja


Zvyšuje sebadôveru a rozvíja intuíciu a kreativitu
 

Duchovné výhody cvičenia Atma Kriya Yogy:

Cesta k sebarealizácii


Prebúdza hlboký vnútorný pokoj  

Posilňuje trpezlivosť a vyrovnanosť

Dáva múdrosť a rozlišovanie


Prebúdza kundaliní šakti


Páli karmu

Každý účastník dostane manuál techník a certifikát o absolvovaní kurzu.

BABAJI SURYA NAMASKAR

BSN vám pomáha zjednotiť vaše telo, myseľ a ducha s prastarým súborom 14 jogových pozícií.

Jednoduché každodenné cvičenie 6 – 8 kôl denne môže poskytnúť rovnaký úžitok ako 45 minútové cvičenie hatha jogy: silu, pozitívny tok energie a jasnú myseľ. Cvičenie trvá iba niekoľko minút denne, tradične sa cvičí pri východe slnka, takže zvyšok dňa budete mať k dispozícii na to, čo je pre vás dôležité. Učí sa naozaj rýchlo. Pomôže vám zaviesť si JEDNODUCHÚ RUTINU V ŽIVOTE, KTORÁ VÁM DÁ PRUŽNOSŤ, ZDRAVIE A POSILNÍ VEDOMÚ VĎAČNOSŤ ZA DARY, KTORÉ KAŽDÝ DEŇ DOSTÁVAME.

Na tomto workshope sa naučíte:
• Vyvážiť slnečnú a lunárnu energiu vášho tela.
• Naplniť jednoduchú jogovú prax úctou a vďačnosťou.
• Zmeniť každú ásanu na modlitbu vďačnosti k stvoreniu

Je pre vás Babaji Surya Namaskar vhodný?
• Toto jednoduché cvičenie je výborné pre zaneprázdnených ľudí, ktorí hľadajú fyzické cvičenie, ktoré zaberie len pár minút denne
• Je ideálne pre tých, ktorí chcú vniesť viac duchovna do svojho cvičenia jogy
• Babaji Surya Namaskar je fyzické jogové cvičenie. Poraďte sa so svojim lekárom, či nemáte nejaké zranenia alebo fyzické problémy, aby ste si boli istí, že je pre vás bezpečné cvičiť ho.

KURZ MUDIER

Nájdite si 2 hodinky zo svojho voľného času a získate niečo neoceniteľné – svoj vnútorný pokoj. Mudry vám pomôžu udržať vaše TELO, MYSEĽ a DUŠU V ROVNOVÁHE.

Mudry sú určité pozície tela, väčšinou rúk, ktoré upravujú tok energie a vyvolávajú tak zmeny na fyzickej aj psychickej úrovni. Často sa využívajú pri liečení, napr. pri odstraňovaní fyzických blokov, navodeniu stavu uvoľnenia, posilnenia orgánov, imunity, dosiahnutiu rýchlej úľavy pri akútnych problémoch, ale aj pri liečení dlhodobo trvajúcich ochorení. Využívajú sa aj na zlepšenie psychického stavu, odstráneniu napätia, uvoľneniu mysle, odstráneniu stresu, strachu, zlepšeniu pamäte a koncentrácie, navodeniu pokojného a bezmyšlienkového stavu mysle. Mudry sú často doplnkovým prvkom meditačných techník.

Múdry sú jedinečným nástrojom, prostredníctvom ktorých jednoduchým spôsobom navodíte žiadaný stav mysle, alebo docielite žiadaný výsledný efekt. Možno nemáte k tomu dôveru, že obyčajným spojením dvoch prstov sa vaša koncentrácia zaostrí a budete sa vedieť sústrediť na to, čo práve potrebujete. Možno sa potrebujete učiť na skúšky, možno máte pred sebou náročný projekt, alebo vás práve niekto nahneval a potrebujete upokojiť svoje rozbúrené myšlienky a vnútro.

Príďte a vyskúšajte tento zázrak prstov. Áno zázrak, lebo to naozaj funguje. Príďte a neoľutujete.

Máte záujem, ale nevyhovuje vám čas?
Žiaden problém. Ak vám dátum a čas zverejneného kurzu nevyhovuje, kontaktujte ma a dohodneme si náhradný termín :)

REGISTRAČNÉ ÚDAJE
Kapacita kurzov je obmedzená, registrácia je nutná na dusanbelej@gmail.com alebo na 0940 773 203.